Verwerking van persoonsgegevens

Als u zaken doet of gaat doen met Onderlinge De Veenhoop, verwerken wij uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u ons e-mailt, op onze website kijkt of een verzekering afsluit. U kunt er op rekenen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens over u als mens. Bijvoorbeeld uw naam, leeftijd, adres, geboortedatum of telefoonnummer. Ook ‘lichamelijke’ gegevens – bijvoorbeeld over uw stem, vingerafdruk of gedrag – zijn persoonsgegevens.

Als verzekeraar, moeten we soms ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Het gaat dan om gegevens over bijvoorbeeld uw gezondheid. Hebben wij gegevens van een arts nodig? Dan moeten wij u eerst om toestemming vragen. Ook kan het gaan om gegevens over uw strafrechtelijk verleden. Maar, wij vragen alleen naar de gegevens van de afgelopen 8 jaar als u een verzekering aanvraagt.

Soms verstrekken wij uw gegevens aan derden. Om de overeenkomst, zoals een verzekering, tussen u en ons uit te kunnen voeren. Of omdat we dat van de wet moeten. Het gaat dan bijvoorbeeld om: uw adviseur, externe dienstverleners of overheidsinstanties (Belastingdienst, UWV).

Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:
• Om onze dienstverlening naar u toe uit te voeren. Zoals het afsluiten van een verzekering. Het uitbetalen van een schadebedrag.
• Om interne (statistische) analyses uit te voeren. Zo kunnen we onze producten en diensten voor klanten verbeteren.
• Om marketingactiviteiten uit te voeren, zoals het aanbieden van andere producten en diensten van de Onderlinge.
• Om fraude te bestrijden. Daarvoor kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van verzekeringsmaatschappijen in Nederland.
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Uw rechten
  U heeft de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:
  • U mag weigeren dat wij uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten gebruiken. Stuur ons een verzoek per post (zie hieronder voor het adres).
  • U mag uw gegevens die wij van u verwerken inzien, laten corrigeren of zelfs verwijderen. Stuur ons daarvoor een schriftelijk verzoek én een kopie van uw legitimatiebewijs per post of e-mail naar:
  Onderlinge Verzekeringsmaatschappij De Veenhoop U.A.
  Hoornseweg 2,
  1687 ND Wognum.
 • Klachten nemen wij serieus en zullen wij ook met veel zorg in behandeling nemen, mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met de interne klachtenafhandeling dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Als u uw gegevens wilt inzien, krijgt u, nadat u zich bij ons op kantoor heeft kunnen identificeren, binnen vier weken een kopie van uw gegevens. Doet u een verzoek voor correctie of verwijdering, ook dan krijgt u binnen vier weken van ons een reactie of wij instemmen met uw verzoek.