Preventie

Als verzekeraar hechten wij natuurlijk ook grote waarde aan preventie.

Het beschermen van uw gezin en uw eigendommen heeft de hoogste prioriteit. Wij helpen u  hierbij op het gebied van preventie. U kunt direct denken aan het verzekeren van uw spullen maar veel belangrijker is het voorkomen of beperken van schade. Maar hoe doe je dat?

De preventiecheck voor uw woning is een hulpmiddel met handige tips en trucs die u helpen om uw huis veiliger te maken.

Als lid van de Veenhoop kunt u ook gebruik maken van verschillende preventiemogelijkheden die wij u kunnen bieden.

Brandblusapparatuur

Blustoestellen zijn een erkend middel bij het bestrijden van brand. Vooral in de beginfase kan met een blustoestel onheil worden afgewend of kan de omvang van de schade worden beperkt. De Veenhoop verzorgt ook de controle van brandblusapparatuur. Tegen inkoopsprijs kan blusapparatuur bij ons worden aangeschaft.

Bliksembeveiligingsinstallatie

Een goede bliksemafleider kan voorkomen dat uw waardevolle bezit verwoest wordt door blikseminslag. Indien uw pand beveiligd is met een bliksemafleider, wordt er korting op de premie verleend. Daarnaast wordt de driejaarlijkse controle gratis door ons verzorgd.

Rookmelder

Rookmelders zijn autonome waarschuwingsapparaten die rook van beginnende branden ontdekken d.m.v. het ionisatieprincipe en in een vroeg stadium via een sirene alarm slaan. Door plaatsing van rookmelders in thuis- of werkomstandigheden kan veel schade en persoonlijk leed worden voorkomen. Rookmelders kunnen tegen inkoopsprijs bij ons worden besteld.

Branddekens

Branddekens zijn zowel bruikbaar voor het afdekken van brandende objecten thuis en in werkomstandigheden als ook voor persoonlijke bescherming. Ook branddekens kunnen tegen inkoopsprijs worden geleverd.