Goed voor elkaar!

Uw verzekeringen regelt u bij de Onderlinge!

De Veenhoop is al sinds jaar en dag een vertrouwd adres voor al uw schadeverzekeringen. Een persoonlijk advies, een eerlijk product en een kantoor bij u om de hoek. Dat vindt u bij OVM de Veenhoop.

We kennen u en de regio waar u woont. Zo kunnen we uw vragen beantwoorden met heldere oplossingen.  We adviseren particulieren, zakelijke klanten en agrarische ondernemers. Ons devies is: werken op basis van kostprijs zonder winstoogmerk!

Met een zeer solide herverzekeraar en uiteraard toezicht door de overheid is ‘Onderling verzekeren’ een prima methode om onze leden/verzekerden de nodige financiële zekerheid te verschaffen. Voor alles wat te maken heeft met wonen kunt u terecht bij de O.V.M. De Veenhoop u.a.

Wij verzekeren op eigen polis de risico’s van brand, storm, uitgebreide gevaren en glas. Voor de overige verzekeringen (varia) zijn wij bemiddelaar voor de meeste in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor bent u verzekerd van een objectief advies. De Onderlinge stelt zich ten doel om op klantgerichte wijze goede verzekeringsproducten en ondersteunende diensten aan te bieden.

Onze medewerkers voldoen aan de wettelijke deskundigheidseisen en beschikken over de benodigde diploma’s. Wij staan voor een deskundig, onafhankelijk advies in begrijpelijke taal!

En hebben we samen in de regio weinig schade veroorzaakt? Dan krijgt u een deel van uw premie terug. Goed voor elkaar!