Onderlinge Waterland & De Veenhoop slaan de handen ineen

Betreft: toekomst Onderlinge Verzekeringsmaatschappij De Veenhoop.

Geachte relatie,

Met deze brief willen wij u informeren over het verdere verloop van de fusiebesprekingen met de Onderlinge Waterland te Oosthuizen. In onze eerdere brief van 1 februari 2021 hebben wij u hier reeds eerder over geïnformeerd en tevens in ons jaarverslag.

Na een aantal bijeenkomsten zijn beide besturen van mening dat een fusie de continuïteit van de dienstverlening aan de leden van De Veenhoop en Waterland het beste kan waarborgen en willen zij verdergaan onder de naam Onderlinge Waterland / De Veenhoop. De werkwijze, verzekeringsportefeuille, structuur en bedrijfsvoering van beide onderlingen sluiten naadloos op elkaar aan. Hierdoor blijven alle leden verzekerd van eenzelfde professionele, praktisch handelende en direct bereikbare verzekeraar. Met een uitstekende solvabiliteit!

Na de fusie zullen risico- en acceptatiebeleid van de nieuwe onderlinge ongewijzigd worden voortgezet. Tevens worden de belangen van de leden van De Veenhoop na de fusie goed behartigd door het nieuwe bestuur, waarin ook bestuursleden van De Veenhoop plaats zullen nemen. Jullie contactpersoon bij De Veenhoop, Jos Molenaar, blijft voorlopig nog even werkzaam bij de nieuwe onderlinge.

Op dit moment hebben de bestuurders van beide onderlingen en de raad van commissarissen van Waterland het fusievoorstel en de toelichting op het fusievoorstel ondertekend en zijn de conceptstatuten opgesteld. Dit alles met medewerking van notariskantoor Abma Schreurs. Deze stukken zijn nu ter inzage gelegd bij de Kamer van Koophandel. Wij verwachten half november een verklaring van geen bezwaar te ontvangen van de KvK, waarna wij u eind november de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering willen toesturen. Deze uitnodiging geldt alleen voor de brandleden van De Veenhoop. In deze vergadering vragen wij uw goedkeuring voor de fusie. Deze datum staat gepland op 14 december 2021. Noteert u dit vast in uw agenda?

Ingangsdatum van de fusie is 1 januari 2022.

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@ovmdeveenhoop.nl

 

Met vriendelijke groet

Onderlinge De Veenhoop

Bestuur en directie